tentenverhuur voor evenementen, werk, opslag en tijdelijke huisvesting
Offerte aanvragen
Ik heb een vraag
Bel mij terug
Email
Facebook
Bericht ons
volgende

Beveiliging, EHBO en Sanitair voor Evenementen

Een evenement brengt  heel wat risico’s en logistieke uitdagingen met zich mee.  Denk bijvoorbeeld na over het sanitair en evenementen EHBO. Wat betreft de evenement beveiliging begint u met alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. U maakt daarna een uitgebreid veiligheidsplan.

Inhoudsopgave

Uitnodigen en identificeren van gasten

De eerste vorm van evenement beveiliging is het selecteren van de mensen die u uitnodigt. Gasten die niet thuis horen op uw event, filtert u door de uitnodiging als entreekaart te gebruiken. Het is ook een mogelijkheid om namen af te vinken op de gastenlijst.

Op een evenement bewaart u het overzicht door uw gasten te voorzien van een badge. De gasten begeven zich daardoor vrij in en rondom het terrein, zonder zich steeds opnieuw te moeten aanmelden.

Badges hebben helaas ook nadelen. Sommige mensen vinden namelijk dat een badge hun outfit verpest. Soms beschadigen badges kleding. Er zijn gelukkig veel alternatieven:

 • Een keycord: een identificatie kaart aan een neklint
 • Textielstickers
 • Magnetische badges
 • Polsbandjes

Evenementen beveiliging

Als u tenten, tribunes en attracties laat plaatsen, controleer dan altijd of u de juiste vergunningen heeft. Het gevaar bestaat namelijk dat iemand uit over een tentlijn struikelt, van een tribune of uit een attractie valt. Door de juiste vergunningen wordt u minder snel aansprakelijk gesteld en wordt het risico geringer.  Als u zich nog beter wilt indekken, dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke veiligheidsadviseur aan te stellen. Een onafhankelijke veiligheidsadviseur keurt alle podia, installaties,  enzovoort. In veel gevallen eist de verzekering bovendien een dergelijke keuring.

Evenementen bewaking

Op een event vragen sommige plekken om extra event bewaking, zoals:

 • de garderobe
 • parkeerplaatsen
 • kassa’s

Voor de bewaking van de parkeerplaatsen is het belangrijk om te weten dat parkeerwachter geen bewakingstaken mogen uitvoeren. Het is een mogelijkheid om bewakingspersoneel in te huren. Bewakingspersoneel is echter niet de goedkoopste manier van bewaking evenementen.

Het plaatsen van stevige sloten en bewakingscamera’s helpt enorm om de veiligheidsrisico’s te verlagen. Als u camera’s wilt installeren, is het essentieel om de wetgeving op dat gebied grondig na te gaan. Geef de aanwezigheid van camera’s duidelijk aan en houdt rekening met de regelgeving omtrent privacy.

De Nederlandse overheid heeft bepaalt dat u bepaalde zaken niet in beeld mag brengen:

 • gebouwen
 • tereinen en zaken van anderen
 • de openbare weg

De Nederlandse overheid geeft de voorkeur aan andere vormen van event bewaking dan cameratoezicht. Cameratoezicht brengt namelijk de privacy van mensen in gevaar.

Beveiliging evenementen door personen

Sommige evenementen zijn erg risicogevoelig. Zorg daarom voor een gedegen beveiliging evenement. Een aantal factoren verhogen het risico van uw event, zoals:

 • de aanwezigheid van populaire artiesten of controversiële sprekers
 • een grote hoeveelheid bezoekers
 • bepaalde doelgroepen

Doe beroep op een professionele beveiligingsfirma als uw evenement erg risicogevoelig is. De beveiligingsfirma stelt een uitgebreide risicoanalyse op. De firma bepaalt bovendien hoeveel en welk personeel en materiaal er in worden gezet.

Betrek het beveiligingsbedrijf al in een vroeg stadium bij de organisatie van uw evenement. Zij hebben veel expertise wat betreft bewaking evenementen en zijn in staat om uw waardevolle tips te geven bij de keuze van de indeling van de ruimtes, een geschikte locatie, enzovoort.

Over het algemeen is de regel 1 beveiligingsagent per ingang (de noodingangen tellen ook mee, tenzij ze elektronische geregeld worden). Bij de hoofdingang staan meestal 2 beveiligingsagenten.

Als er gefeest en gedronken wordt, reken dan een mobiel team met 2 agenten voor een groep van 500 gasten. Voor elke groep van 500 gasten erbij, rekent u 1 beveiligingsagent extra. Bij een diner is een mobiel team van 2 agenten tot 1000 bezoekers genoeg.

Op grote evenementen zijn walkietalkies onmisbaar om ervoor te zorgen dat de communicatie vlot te laten verlopen. Als u GSM’s gebruikt, hebt u de grote kans dat de gesprekskosten hoog oplopen. U bent bovendien volledig afhankelijk van het gsm-netwerk, dat het misschien niet altijd goed doet. 

Walkietalkies blijven verstaanbaar in een luidruchtige omgevin en u communiceert er gemakkelijk met meerdere mensen tegelijk mee. Radio’s zijn ook erg handig. Laat verschillende groepen medewerkers elk op hun eigen kanaal communiceren. Stel bijvoorbeeld een kanaal beschikbaar voor logistieke medewerkers en een andere voor hulpdiensten en de politie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Politie

Bij evenementen met een hoog risico doet u er goed aan om de plaatselijke politie in te schakelen. Dat is vooral het geval bij grote publieke evenementen (zoals festivals en concerten). Betrek de politie bij het beveiligingsplan en zet hen in, op en rond de locatie.

Bij een evenementen met een licht risico hoeft u meestal alleen de politie op de hoogte te stellen van de mogelijke risico’s. Beveiligingsfirma’s zijn verplicht om de politie een overzicht te geven van het veiligheidspersoneel dat ze tijdens jouw event inzetten.

Crisiscommunicatie

Als het eenmaal fout gaat op een evenement, dan gaat het ook goed fout. Op zo’n moment is crisiscommunicatie essentieel. Het is vooral belangrijk dat u snel reageert. Een crisis wilt u zo klein mogelijk houden en u wilt totale chaos vermijden.

Chaos ontstaat vaak omdat mensen gaan speculeren wat er gebeurt is. Als u snel reageert, smoort u dit soort speculaties in de kiem. Behalve snelheid, is duidelijkheid en correcte informatie belangrijk. Vertel zo helder mogelijk wat er precies is voorgevallen.

Een crisisplan is noodzakelijk deel van event beveiliging. In een crisisplan staat bijvoorbeeld:

 • Wie de hulpdiensten belt
 • Welke nooduitgangen en evacuatieroutes moeten de bezoekers nemen
 • Wat u doet als de stroom is uitgevallen en de geluidsinstallatie niet meer bruikbaar is om boodschappen door te geven

Zorg ervoor dat uw crisisteam bestaat uit ervaren personeel. Wijs ook altijd een back-up aan, die de touwtjes in handen neemt als het echt mis gaat. U zal dan namelijk op gemeentelijk of op provinciaal niveau moeten overleggen.

Crowd- en verkeersmanagement

Bij een evenement krijgt u te maken met grote stromen mensen op uw evenement, maar ook in de omgeving van uw evenement. Het in goede banen leiden van die stromen heet crowdmanagement. Een grote menigte bezoekers leidt u bijvoorbeeld door hekken te plaatsen. Crowdmanagement gaat bij grote evenementen uit van een aantal basisregels:

 • Verstrek heldere informatie.
 • Ontwerp uw evenemententerein op een logische en eenvoudige manier.
 • Voorkom dat grote mensenstromen tegen elkaar ingaan.
 • Houdt het aantal mensen per vierkante meter in de gaten. Zorg dat het nooit meer dan 3 zijn.
 • Voorkom agressie door te snel autoritair gezag (zoals in gewapende agenten) in te zetten.

Maar ook:

 • Programmeer uw evenementen zodat niet alle optredens en programmaonderdelen tegelijkertijd stoppen of beginnen.
 • Maak bufferzones voor de bottlenecks waardoor u de toestroom naar dat punt opgevangt.
 • Plaats camera’s en een controlepost op cruciale punten.
 • Zorg voor ervaren mensen op het gebied van crowdmanagement.

Verkeersmanagement is het reguleren van de vervoersstromen in de omgeving van evenementen.

Brandbeveiliging

In de meeste professionele locaties is de brandveiligheid gegarandeerd. Informeer hier echter wel naar, in het geval dat de brandveiligheid toch niet optimaal is. Als u iets aan de ruimte verandert, dan wijzigen de evacuatieroutes ook. Brandblussers en brandmelders zijn dan misschien ook niet meer bereikbaar.

Maak een plan van de locatie en geef daarop aan waar de brandblussers- en melders zijn. Het evacuatieplan en de procedures neemt u op in uw draaiboek. Geef deze informatie ook aan leveranciers, cateraars, enzovoort. Maak een plattegrond en geef de vluchtroutes, nooduitgangen, brandmelders en -blussers er duidelijk op aan.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse begint met een gestructureerd overzicht van reëel voorzienbare risico’s. De ernst van de risico’s loopt uiteen van de risico om ergens te vallen tot het risico om verdrukt te raken in een dichte menigte. Door een risicoanalyse te doen, ben u in staat om in te spelen op voorzienbare risico’s. 

Een risicoanalyse begint al tijdens het bepalen van het concept. Welke impact heeft uw concept op de veiligheid? Bezoeksaantallen, activiteiten, toegangspoorten, verkooppunten en andere zaken moeten in de ontwerpfase op elkaar afgestemd worden. Als u later begint,  is het onmogelijk is om sommige risico’s effectief te verminderen.

Later in het proces moet de risicoanalyse worden herhaald. Iedere aanpassing in het evenement, de omgeving of de bezoekers heeft mogelijk gevolgen voor de veiligheid.

De scenario’s die uit de analyse voortkomen, helpen om effectief op incidenten voor te bereiden. Ze zijn bijvoorbeeld bruikbaar voor oefeningen en hoeveel evenement beveiliging en evenementen EHBO u nodig heeft.

EHBO evenement

Naast beveiliging evenement is ook evenement EHBO essentieel om de risico’s op uw evenement te verlagen. Bij een evenement met een beperkt aantal bezoekers en weinig risico’s, volstaat het om de telefoonnummers van de dichtstbijzijnde arts, EHBO-post of ziekenhuis bij de hand te houden.

Op sommige evenementen is de kans op ongelukken groter. Het is dan verstandig om een EHBO-stand in te richten. Er zijn diverse deskundigheidsniveau’s waaruit een evenement EHBO team mogelijk bestaat:

 • EHBO-ers
 • Verpleegkundigen
 • Ambulance medewerkers
 • Artsen

In welke gevallen plaatst u een EHBO-stand?

 • Bij avontuurlijke teambuilding- en sportsevents.
 • Wanneer er alcohol wordt geserveerd.
 • Er veel gasten dicht op elkaar staan in gesloten ruimtes (zoals bij dancefeesten of bij concerten). Er is dan een grote kans dat sommige mensen onwel worden.
 • Als u speeltoestellen geplaatst hebt voor kinderen. Zij zien vaak nog geen gevaar.

Tips voor beveiliging festival en EHBO festival

Festivals zijn vaak druk. Kies voor voldoende festival beveiliging. Polsbandjes worden veel gebruikt voor beveiliging festivals. Met een polsbandje zijn de gasten makkelijk te identificeren. 

Festivals beslaan vaak een groot gebied. Als het gaat om festival beveiliging is het daarom belangrijk om ten allen tijde het overzicht te behouden. Communicatie is hierbij essentieel. Voorzie de bewakers van een radio of een walkietalkie.

Kies voor walkietalkies met de volgende eigenschappen.

 • Een groot bereik (tenminste enkele kilometers)
 • Inclusief headset
 • Waterdicht
 • Met vergunning. Met een vergunning krijgt u uw eigen frequentie toegewezen. Zonder voorziening is iedereen met een walkietalkie heeft in staat om mee te luisteren en tussen beide te komen.
 • Display met verlichting

Radio’s zijn ook handig als communicatiemiddel. Stel een apart radiokanaal beschikbaar voor de bewakers.

Door regelmatig contact op te nemen met de bewaking controleert u of alles op uw evenement naar behoren verloopt. U spoort ongeregeldheden hierdoor in een vroeg stadium al op en zorgt hierdoor voor een optimale beveiliging festivals.

Festivals worden meestal druk bezocht. Veel mensen betekent ook veel risico’s. EHBO festivals is daarom van groot belang. Één van de medische risico’s bij festivals is drugsgebruik. Wij raden u aan om op een groot festival verpleegkundigen met specifieke kennis op dit gebied in te zetten.

Drugsgebruik zorgt voor onvoorspelbaar gedrag. Mensen hebben zichzelf niet meer in de hand. Er ontstaan sneller ruzies. Bij festivals is event beveiliging daarom van groot belang.

Besteed genoeg tijd en aandacht aan EHBO festivals. Artsen, verplegers en EHBO-ers verzorgen mensen die zich onwel voelen of die een ongeval hebben gehad en mensen voelen zich er ook veiliger door.

Tips voor beveiliging beurs en EHBO beurs

Er zijn heel veel verschillende beurzen. Bij vakbeurzen zijn er over het algemeen maar weinig gevaren. Uw gasten lopen bijvoorbeeld niet veel risico als ze naar een lezing luisteren. Er is bovendien vaak een gastenlijst bij vakbeurzen. Basis beurs beveiliging en EHBO beurs is daarom voldoende.

Bij een beurs die een breder publiek trekken, zijn er meer gevaren. Stelt u voor dat er kleine kinderen komen. Kleine kinderen zitten meestal overal aan en proberen van alles uit. Ze zijn ook onhandiger en vallen makkelijker. Ook op een beurs waar veel senioren komen, gaat er gemakkelijker iets mis.

Organiseert u een beurs voor een algemeen publiek? U heeft dan een uitgebreidere beurs beveiliging en EHBO beurs nodig.

Tips voor beveiliging feest en EHBO feest

Op feesten wordt bijna altijd alcohol geschonken. Dat waarderen gasten. Helaas brengt alcohol ook risico’s met zich mee. Er zijn altijd mensen die dronken worden. Dronken mensen zijn onhandiger. Ze maken sneller ruzie en belanden sneller in vechtpartijen. Feest beveiliging op een evenement waar alcohol wordt geschonken, is daarom essentieel. 
Als u een feest organiseert, is het belangrijk dat u voor voldoende feest beveiliging en EHBO feest zorgt. Door een gastenlijst te gebruiken, bepaalt u precies wie er binnenkomen en wie niet. Gebruik voor beveiliging feest beveiligingsagenten in burger. Gasten zullen daardoor minder bekeken en geremd voelen.

Rampenmanagement

We gaan er niet van uit, maar het is altijd mogelijk dat er een ramp plaats vindt op uw evenement. Als u te maken krijgt met een catastrofe is het belangrijk dat u rustig blijft. Als u verantwoordelijk bent voor het evenement is het belangrijk dat u de leiding neemt.

Het belangrijkste gedeelte van rampenmanagement is preventie. Door van te voren maatregelen te treffen, voorkomt u dat de situatie op het moment van de ramp zelf uit de hand loopt. Bespreek met uw team verschillende scenario’s en zorg dat iedereen duidelijk weet wat hij of zij moet doen.

Schone sanitaire voorzieningen evenement

Bezoekers vinden een vies sanitair beurs verschrikkelijk en terecht. Vieze sanitaire voorzieningen evenementen bevatten veel ziektekiemen. Zorg daarom dat er voldoende schoonmakers zijn die de sanitair beurs reinigen. Schone toiletten verhogen de tevredenheid van uw gasten aanzienlijk.

Rolstoelvriendelijke sanitaire voorzieningen evenementen

Maak uw evenement ook aantrekkelijk voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel. Zorg voor tenminste één mindervalidetoilet. Let goed op ook dat de toegang van het toilet te bereiken moet zijn voor iemand in een rolstoel. Zet het mindervalidetoilet dus niet op een plek waar uw gasten alleen met een trap kunnen komen.

Hoeveel toiletten?

Over het algemeen telt men 1 toilet per 100 bezoekers plus ten minste één mindervalidetoilet. Is er een groter percentage vrouwen dan mannen? Vermeerder het aantal toiletten dan met dat percentage.

Bijvoorbeeld: u schat dat er ongeveer 300 vrouwen en 100 mannen naar uw evenement komen. Gewoonlijk zou u voor 300 mensen 4 normale toiletten en 1 mindervalidetoilet nodig hebben. Er zijn 25 procent meer vrouwen dan gebruikelijk, u heeft dus ook 25 procent meer normale toiletten nodig. 4 vermenigvuldigt met 1,25 is 5.

Komen er aanzienlijk meer mannen op uw evenement? Dan is het misschien een goed idee om een gedeelte van de toiletten door urinoirs te vervangen. Hier verkort u de rijen bij de mannentoiletten.