tentenverhuur voor evenementen, werk, opslag en tijdelijke huisvesting
Offerte aanvragen
Ik heb een vraag
Bel mij terug
Email
Facebook
Bericht ons
volgende

Doelstelling en Doelgroep Evenement – Wat, Wie en Waarom

Gaat u een evenement organiseren maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u op weg met de doelstelling en doelgroep! Lees meer handige tips in de rest van het artikel.

Veel mensen onderschatten het opstellen van doelstellingen en de doelgroep van een evenement. Terwijl dit juist een van de belangrijkste beginpunten zijn.

De hoeveelheid mensen die naar uw evenement komen hebben grote invloed op de onkosten van het event. Daarbij komen mensen graag naar een event met een duidelijk doel zodat ze weten wat te verwachten.

U krijgt meer informatie over de volgende onderwerpen:

Waarom een evenementen doelstelling?

De definitie van een doelstelling:
Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. Doelstellingen worden vaak met behulp van het SMART-principe vastgelegd. (SMART wordt later op deze pagina verder toegelicht.)

Een doelstelling formuleren is belangrijk en zinvol. Goede doelstellingen:

 • Inspireren en Motiveren
 • Helpen om het eens te worden in een groep
 • Helpen bij het nemen van beslissingen

Een evenement organiseren gebeurt vaak met een reden. Deze reden is de aanleiding van het evenement, maar deze aanleiding is nog niet het doel wat u met het feest wilt bereiken.

Wanneer u een feest organiseert heeft dit vaak een doel, iets wat u met het feest wilt bereiken. Om dit doel te bereiken, stelt u een doelstelling op waar u met het evenement naartoe werkt. Een doelstelling is eigenlijk een beschrijving van een gewenste situatie.

De doelstelling is mogelijk een viering van een gebeurtenis, maar het is ook mogelijk dat de doelstelling één van de volgende aanleidingen heeft:

 • Een product verkoopt niet genoeg
 • De sfeer in het bedrijf is niet optimaal
 • De kennis over bepaalde zaken blijkt te gering

De meest voorkomende doelstellingen bevatten de volgende elementen:

 • Verbeteren en verstevigen van relaties
 • Overdragen van kennis en informatie
 • Delen van kennis en informatie
 • Stimuleren, motiveren en belonen

Ook al organiseert u zomaar een evenement, dan zit er alsnog een doel achter het evenement. Het is dan bijvoorbeeld het motiveren en stimuleren van mensen om een gezellige avond of dag te hebben.

Soorten doelen

Er zijn verschillende soorten doelstellingen om op te stellen voor een evenement. Het ligt er grotendeels aan wat voor evenement u organiseert. Een doel voor een publieksevenement is bijvoorbeeld anders dan een doel beurs.

Daarnaast onderscheiden we B2B en B2C evenementen. B2B zijn zakelijke evenementen (business to business) en B2C betekend business to consumer, wat publieksevenementen zijn.

Ook is het mogelijk om meerdere doelstellingen te combineren. Interne- en externe doelstellingen of communicatie- en bedrijfsdoelstellingen. Hieronder leest u de meest voorkomende evenementen doelstellingen:

Stimuleren verkoop

 

Het stimuleren van de verkoop is het belangrijkste doel voor veel bedrijven. Of het direct of indirect gebeurt verschilt per event. Maar uiteindelijk draait het evenement om geld verdienen.

Bij een B2B evenement is het bijvoorbeeld mogelijk om een seminar met informatie te geven over een product of merk. Aan het einde van de seminar krijgen de klanten een aanbieding als ze nu gelijk kopen. Dit is een voorbeeld van directe stimulatie van de verkoop.

Een publieksevenement (B2C) draait om een gezellige en leuke tijd voor de gasten. De achterliggende gedachte is dat deze mensen geld uitgeven aan drankjes, hapjes en merchandising (t-shirts en dergelijke met logo’s van sponsors.) Hiermee verdient de organisatie veel geld.

Motivatie of teambuilding

Een evenement om een team samen te brengen is meestal een B2P event. B2P staat voor business-to-personnel. Het is de bedoeling dat de band van het team versterkt om hogere targets te behalen of het bedrijf te laten groeien.

Bij een evenementen doelstelling als motivatie zal het event draaien om dingen doen. Samen met een groep moeten de mensen iets behalen. Bijvoorbeeld bij een moordspel of survivaltocht.

Het doel is om een bepaald punt, misschien wel een angst, met een groep te overwinnen. Zo leert de groep om beter te communiceren en elkaar te vertrouwen.

Bedanken of belonen

Een evenement met als doelstelling om medewerkers, klanten of zakenrelaties te bedanken voor hun moeite. Bijvoorbeeld een jubileumfeest voor een werknemer die al 50 jaar in dienst is.

Door een speciaal evenement te organiseren voor de doelgroep die u wilt bedanken, zal de doelgroep zich gewaardeerd voelen. Concreet betekent dit dat mensen zich gewaardeerd voelen. Het voordeel hiervan is dat mensen trouw blijven aan uw merk/product.

Informatie delen

Het delen van informatie of overdragen van kennis gebeurt vooral op congressen, beurzen en seminars. Een doel beurs is bijvoorbeeld het geven van informatie over het product van uw bedrijf aan de consument.

Veelal zijn dit mensen die zichzelf in een speciaal vakgebied hebben gespecialiseerd, of grote bedrijven die mensen bekend willen maken met hun diensten en/of product.

Relaties opbouwen en onderhouden

Door relaties op te bouwen met uw doelgroep creëert u loyaliteit. Voor een bedrijf is dit extreem belangrijk. Zo onderscheid u uzelf van de concurrent.

Voorbeeld: U organiseert een evenement om mensen bij elkaar te brengen en plezier te hebben. Hierbij maakt u reclame voor u bedrijf zodat de mensen ook echt weten wie het organiseert.

In de winkel zal de consument dan eerder voor uw product gaan dan die van de concurrent, omdat de koper uw product associeert met een leuke tijd.

Bekendheid/autoriteit creëren

In deze tijd is het imago alles voor een bedrijf. Aangezien er zoveel aanbieders op de markt zijn met soortgelijke producten, kiest de consument op prijs of gevoel.

Ook het creëren van naamsbekendheid is een belangrijk doel voor een event. Allereerst moet de naam van uw bedrijf bekend zijn, daarna creëert u het imago van het bedrijf. Veel bedrijven doen dit door bijvoorbeeld goede doelen te steunen.

Wanneer gebruik je welke doelstelling?

B2B
Stimuleren verkoop Door een presentatie aan alle belanghebbenden te geven en vervolgens na de presentatie over te gaan op sales (door bijvoorbeeld een eenmalige korting te geven) stimuleert u direct de verkoop op een B2B event.
Motivatie/teambuilding Hierbij bij wordt direct gestimuleerd tot een aankoop.
Bedanken of belonen Een netwerk borrel of relatie evenement zorgt ervoor dat uw klanten zich gewaardeerd voelen.
Informatie delen Wanneer iemand belang heeft bij uw organisatie, wilt hij of zij wel weten hoe het met het bedrijf gaat. Hierdoor is het belangrijk dat u zo nu en dan de mensen op de hoogste stelt.
Relaties opbouwen en onderhouden Een goede relatie tussen bedrijven is zeer belangrijk voor de samenwerking.
Bekendheid/autoriteit creëren Voordat mensen gaan investeren in uw bedrijf, moeten ze wel van het bestaan afweten. Dit verhelpt u door een event te organiseren om mensen kennis te laten maken met uw bedrijf.
B2C
Stimuleren verkoop Een publieksevenement is een goed voorbeeld met als doelstelling het stimuleren van de verkoop.
Informatie delen Door informatie te delen over uw product, zijn mensen eerder geneigd om het product ook echt te kopen. Vooral bij de wat hogere bedragen is het vaak zo dat mensen eerst informatie willen voordat ze overgaan tot koop.
Relaties opbouwen en onderhouden Wanneer u een band creëert met de consument, zal deze eerder voor uw product kiezen dan die van een concurrent. Mensen beslissen veelal op gevoel. Door relaties te creëren speelt u hierop in.
Bekendheid/autoriteit creëren Door een publieksevent te organiseren, maakt u uw bedrijf bekend onder de consumenten. Later in de winkel associëren ze uw product met een leuke tijd.
B2P
Motivatie/teambuilding Als uw team elkaar vertrouwt en goed met elkaar om gaat, zal het bedrijf meer targets behalen. In een team zonder vertrouwen of duidelijke communicatie gaat dit niet.
Bedanken of belonen Mensen willen graag het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden. Door uw personeel te bedanken of belonen krijgen ze dit gevoel. Een leuk voorbeeld is een nieuwjaarsborrel.
Informatie delen Een belangrijke aankondiging van een bedrijf kan ook gedaan worden tijdens een B2P evenement.
Relaties opbouwen en onderhouden Een relatie opbouwen met uw personeel is erg belangrijk. Leer de mensen kennen. Wanneer er een band ontstaat zal het contact prettiger verlopen.

De doelstellingen maken of breken het event. Daarom is het belangrijk om de doelstelling niet te onderschatten. Als uw evenement een onduidelijk doel heeft is dit voor de consument of klant ook niet duidelijk. Als resultaat krijgt u dat mensen niet weten waarom ze het evenement bij willen wonen. Het doel van uw evenement moet urgent zijn.

Door goed na te denken over uw doelstellingen en deze duidelijk te formuleren overtuigt u mensen met het idee. Een duidelijk doel zal leiden tot goedkeuring van de hogere leidinggevende voor het event.

Doelstelling formuleren

Het meest cruciale aan de doelstelling evenement is de formulering. De formulering moet duidelijk zijn en begrijpbaar voor iedereen.

Om ervoor te zorgen dat uw doelstelling voor iedereen duidelijk is, is de SMART formulering uitgevonden. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Als u uw doelstelling op deze manier formuleert is het haast onmogelijk dat deze onduidelijk zal zijn.

Toelichting SMART:

Specifiek
Onder specifiek beschrijft u concreet wat er moet gebeuren. Waarom willen mensen naar het evenement? Wat moet het event opleveren? Stel uzelf de W-vragen (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom.) Hoe concreter, hoe beter.

Meetbaar
Wanneer is het doel bereikt? Schrijf op wanneer wat gaat gebeuren en hoelang dit duurt. Door cijfers is het makkelijker om te meten in welk stadium u staat. Bij de evaluatie is het dan makkelijker zien wat er goed ging en wat er beter kan.

Acceptabel
Is iedereen het ermee eens? Gaat het management akkoord met het idee? Past het evenement bij de cultuur van het bedrijf? Ga na of het evenement daadwerkelijk bij het gewenste imago van het bedrijf past.

Realistisch
De haalbaarheid van het evenement. Is het doel ambitieus genoeg? Of komen we in tijdnood? Check of alles bij elkaar komt. Is het event ook voor de doelgroep haalbaar en niet alleen in de belangen van het bedrijf.

Tijdsgebonden
Een evenement is geen evenement zonder deadline. Zonder deadline gebeuren dingen meestal niet. Schrijf alle data en tijden nauwkeurig op. Zo weet u wie waar verantwoordelijk voor is.

Voorbeeld SMART
Wanneer u kiest voor een doelstelling waarbij u bijvoorbeeld meer winst wilt behalen. Is het noodzakelijk om hier een duidelijke datum voor vast te leggen. Ook is het belangrijk om een bedrag of een percentage te stellen voor de stijging, het liefst een percentage. Een voorbeeld van zo een doelstelling is:

De winst moet in december 2016 15% hoger zijn dan die van december 2015.

 • Specifiekde winst December 2016
 • MeetbaarDecember 2016, december 2015
 • Acceptabel & Realistisch15%
 • TijdsgebondenDecember 2016 en December 2015

Voorbeelden evenementen doelstellingen

Hierboven is in verschillende tabellen uitgelegd wat voor soorten doelstellingen bij verschillende doelgroepen gebruikt worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in B2B, B2C en P2P. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van doelstellingen.

Stimuleren verkoop
 • In januari 2016 moet de verkoop met 12% gestegen zijn ten opzichte van de verkoop in januari 2015.
Informatie delen
 • Na het evenement moet 40% van de doelgroep voldoende zijn geïnformeerd.
Relaties opbouwen en onderhouden
 • Door het evenement moeten 20 nieuwe relaties worden opgebouwd
 • Door het evenement moeten de relaties worden onderhouden en moet 60% van de relaties blijven
Bekendheid/autoriteit creëren
 • In het jaar 2017 moeten wij 15% meer naamsbekendheid onder onze doelgroep hebben
Bedanken of belonen
 • Door middel van het evenement ervoor zorgen dat het personeel zich meer gewaardeerd voelt in het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015
Motivatie/teambuilding
 • Door middel van het evenement zorgen voor meer motivatie onder de werknemers, zodat 30% meer targets worden gehaald in het jaar 2016 ten opzichte van 2015.

Doelgroep evenement

Wanneer de doelen voor het evenement duidelijk zijn moet u de doelgroep evenement gaan samenvatten. Het is van belang om uw doelgroep te doorgronden. U moet namelijk rekening met de wensen van de doelgroep houden voor het evenement. Daarbij moet u erachter komen hoe u de doelgroep gaat bereiken. Gebruiken ze social media? Vallen de posters buiten ze op? Of is een uitnodiging via de post meer op zijn plaats? Er zijn 3 categorieën waar uw doelgroep onder valt:

1. Business-to-business of B2B
Bij B2B bestaat uw doelgroep uit zakelijke relaties; leveranciers, klanten en stakeholders. Voorbeelden van B2B evenementen zijn beurzen en congressen.

2. Business-to-consumer of B2C
Een B2C evenement is toegankelijk voor iedereen. Dit zijn veelal evenementen voor de grote massa. B2C evenementen zijn bijvoorbeeld Lowlands en Mysteryland.

3. Business-to-personnel of B2P
Bij B2P zijn alle medewerkers in uw bedrijf de doelgroep. Dit zijn evenementen als bedrijfsuitjes, motivatiedagen of een jubileum. Veelal is de partner van de medewerker ook welkom op een B2P evenement.

Het aantal gasten heeft veel invloed op het budget van het evenement. Pas als u weet hoeveel mensen er komen, kunt u de locatie zoeken en de consumpties inkopen. Toch blijft het lastig om in te schatten hoeveel mensen er op het evenement op komen dagen. Er zijn altijd mensen die zijn uitgenodigd maar toch niet op komen dagen.

Bij een intern evenement (verjaardag, jubileum of bedrijfsuitje) is de standaard dat uiteindelijk 10% niet zal komen opdagen. Voor externe evenementen (festivals, congressen of beurzen) geldt dat in het slechtste geval 40% niet op komt dagen.

Maar er is ook een keerzijde: bij sommige evenementen is de toeloop zo groot dat er meer mensen komen dan verwacht. Ook hier moet u op voorbereid zijn.

TIP: Is er in de afgelopen maanden of jaren een evenement geweest dat lijkt op die van u? Ga na hoeveel mensen er op dat evenement langs zijn gekomen. Zo krijgt u een beter idee van de aanloop op uw event.

Waarom een doelgroep vaststellen voor uw evenement?

Organiseert u een evenement? Dan is het belangrijk om een doelgroep voor het evenement vast te stellen. Dit komt doordat evenementen worden ingezet om met een bepaalde boodschap een bepaalde doelgroep te bereiken. Een goed evenement organiseren staat of valt bij het correct definiëren van een doelgroep.

Een doelgroep kiezen voor uw evenement, omdat:

 • Uw klant krijgt een helder beeld van u of uw bedrijf, waardoor de klant direct kan inschatten wat u doet interessant voor hem of haar is.
 • U hoeft geen gesprekken meer te voeren met mensen die niet in uw doelgroep thuishoren. Deze mensen zijn vaak de afhakers waar u niet op zit te wachten.
 • De klant kan direct zijn netwerk tippen over uw evenement (GRATIS reclame).
 • U gaat zich meer verdiepen in één onderwerp. Hierdoor weet u meer van het onderwerp af en gaat men u steeds meer als een expert zien.
 • Het helpt u om te focussen.

Doelgroep evenement – 5 vragen

1. Wie zijn ze?

 • Wie zijn de mensen die je wilt uitnodigen voor het evenement?
 • Zijn dit klanten, toeleveranciers, zakenrelaties, consumenten of werknemers?
 • Zijn het directeuren, marketingmanagers, secretaresses, etc.?
 • In welke branche zijn zij werkzaam?

2. Wat verwacht de doelgroep van het evenement?

 • Wat biedt u de doelgroep?
 • Waarom is het voor hen interessant om naar het evenement te komen?

3. Waarom komt de doelgroep naar het evenement?

 • Wat komt de doelgroep op uw evenement doen?
 • Komt de doelgroep kennis vergaren, nieuwe gadgets kopen of netwerken?

4. Waar kun je de doelgroep vinden?

 • Door middel van welke media is de doelgroep te bereiken?
 • Moet dit via een persoonlijke uitnodiging, via social media of heeft u genoeg aan uw klantenbestand?

5. Hoe staat de doelgroep tegenover het onderwerp?

Hoe kijkt de doelgroep tegen het onderwerp aan? Zorg dat u dit voor uzelf duidelijk heeft, want dit geeft perspectieven die van grote waarde zijn voor het evenement.

Er zijn nog veel vragen die met wie, wat, waar, waarom en hoe gesteld kunnen worden over de doelgroep. Hoe meer vragen u zich bedenkt, des te beter. Zo weet u zeker dat u de doelgroep goed heeft gedefinieerd en deze op de juiste manier benadert. Zo krijgt het evenement het resultaat waarop u hoopt.

Het Aantal Gasten

Het aantal gasten dat u wilt uitnodigen hangt af van het doel van u evenement, maar ook zeker van uw budget. Maak van tevoren lijstjes en ga daarna schrappen.

Is uw evenement bijvoorbeeld een festival en kunnen daar wel honderden mensen komen? Dan zorgt u dat geïnteresseerden telefonisch of online kaartjes kunnen kopen. U stelt eisen aan de mensen die binnen mogen komen, bijvoorbeeld:

 • 18+, 21+ of misschien zelfs 30+
 • In het afgelopen jaar niet in aanraking geweest met de politie
 • Niet ouder dan een bepaalde leeftijd

Voor grote evenementen van bedrijven kunnen wel uitnodigingen worden verstuurd, want zij willen een bepaalde doelgroep aanspreken.

Maar geeft u een feestje voor familie en vrienden? Maak dan wel een gastenlijst. Bij degene waarvan u niet zeker weet of u ze moet uitnodigen, houdt in uw achterhoofd dat met elke persoon meer uw meer budget nodig heeft. De beste vriend van de vriend van uw nicht of de oom die u één keer per twee jaar ziet? Nodig hen, indien het budget een kwestie is, alleen uit als het budget het toelaat.

Mensen hebben vaak moeite met het maken van hun gastenlijst. Denk er altijd aan dat het uw feestje is en dat uw bepaalt wie er uitgenodigd zijn. U bepaalt het aantal.

Het aantal gasten inschatten

Wanneer u een duidelijk beeld heeft van uw doelgroep, is het mogelijk om een inschatting te maken van het aantal gasten dat u verwacht op uw evenement. Het inschatten van hoeveel gasten u op het evenement verwacht is van belang voor onder andere de volgende onderwerpen voor het organiseren van een evenement:

 • De locatie
 • Het budget
 • De marketing
 • De catering

Het is van belang om een zo realistisch mogelijk schatting te maken van het aantal gasten dat u verwacht op uw evenement. Om dit zo realistisch mogelijk te kunnen doen, volgt u de volgende 3 stappen:

 • Bereken de grootte van de totale potentiële doelgroep. De potentiële doelgroep is de groep gasten die mogelijk naar uw evenement komen, de groep die u wilt bereiken met uw evenement.
 • Maak een inschatting van het aantal inschrijvingen dat u uit de doelgroep verwacht. Dit inschatten kan lastig zijn. Wanneer u cijfers heeft van eerdere evenementen, kunt u de inschatting op deze cijfers baseren.
 • Verminder het aantal inschrijvingen met een no-showpercentage. Het no-showpercentage is het percentage gasten die zich aanmelden, maar die niet komen opdagen.

Het no-show percentage is een percentage wat per soort evenement verschilt. Wanneer u een intern evenement organiseert, heeft u een lager no-show percentage. Bij een intern evenement moet u rekening houden met een no-showpercentage van gemiddeld 10%.

Wanneer u een extern evenement organiseert, ligt de doelgroep buiten uw eigen kring. Dit betekent dat het no-showpercentage van een extern evenement hoger ligt, dit kan zelfs oplopen tot 40%-50%. Dit komt doordat u de doelgroep niet kent en de doelgroep u ook niet kent, wat u juist wilt bereiken met een evenement organiseren.

Organiseert u voor het eerst een evenement? Dan is het inschatten van het aantal gasten erg lastig. Deze cijfers zijn van belang voor onder andere uw locatie en uw budget. Om ervoor te zorgen dat u een inschatting kan maken, zijn de volgende manieren geschikt:

 • Een marktonderzoek doen
 • Cijfers nagaan van andere vergelijkbare evenementen met vergelijkbare doelgroepen

De Doelgroep – Waar Moet U Aan Denken?

Uw evenement moet aansluiten op de behoeften van uw doelgroep. Om erachter te komen wat de wensen van uw doelgroep zijn, moet u uzelf vragen stellen als; Wat vinden ze leuk? Wat verwacht iedereen van het evenement? Enzovoort.

Er zijn 2 segmenten waar u de kenmerken van de doelgroep in onderverdeeld. Dit zijn:

 • Sociodemografische kenmerken
 • Communicatieve kenmerken

Sociodemografische kenmerken

Leeftijd
De leeftijd van uw doelgroep is belangrijk om te weten wanneer u een evenement organiseert. U moet namelijk rekening houden de alcoholgrens. Zijn er mensen jonger dan 18? Hoe gaat u in de gaten houden dat hun geen alcoholische dranken binnen krijgen?

Maar ook als u gaat kijken voor entertainment. Iemand van 18 heeft andere interesses dan iemand van 38 jaar.

Geslacht
De man en vrouw hebben verschillende wensen. Qua drankvoorkeur en wensen. Vrouwen willen waarschijnlijk liever een goed glas wijn en een schoonheidsavondje, terwijl mannen een groot glas bier en een voetbalwedstrijd leuker vinden.

Ook is het handig om rekening mee te houden met de hoeveelheid toiletten. Bij vrouwen staat vaak een langere rij omdat ze ook nog hun make-up willen checken.

Nationaliteit/cultuur
Nationaliteit en cultuur zijn belangrijke punten om rekening mee te houden bij het organiseren van een evenement. Omdat de verschillende culturen andere normen en waarden hebben, moet u rekening houden met wat wel en niet kan. Bij verschillende culturen gelden andere regels als het gaat om het eten en drinken, entertainment en thema van uw event.

Geloof
Ook het geloof van de genodigden is iets waar u rekening mee moet houden. Elk geloof heeft feestdagen waar u uw evenement buiten om moet plannen. Verwacht u bijvoorbeeld veel gereformeerde mensen? Organiseer dan geen evenement op zondag in verband met hun rustdag.

Vooral wanneer het gaat om de datum en tijd van het event. Heeft u bijvoorbeeld aparte ruimtes waar mensen zich terug kunnen trekken voor een gebed als dit nodig is?

Burgerlijke staat
Organiseert u een evenement voor getrouwde stellen? Hoe zit het met de kinderen? Mogen ze die meenemen of moeten de ouders een oppas regelen? De wensen van een 25 jarige vrijgezel zijn waarschijnlijk anders dan de wensen van een getrouwd stel van 45 jaar.

Sociale klasse
Uit welke sociale klasse komen de mensen van uw doelgroep? Vallen ze allemaal in dezelfde klasse of in verschillende? Denk hierbij ook aan de hapjes en maaltijden die u wilt laten serveren. Niet iedereen is fan van kaviaar of bitterballen.

Woonplaats
Waar komt uw doelgroep vandaan? Wat is hun woonplaats of in welke provincie wonen ze? Het is verstandig om uw evenement op een locatie in de buurt te houden zodat de mensen niet te ver hoeven te reizen.

Baan/opleiding
Als u weet wat voor werk uw doelgroep heeft, bent u al een stap dichterbij de interesses van uw doelgroep. Zo weet u beter waar uw evenement, in de ogen van de consument, aan moet voldoen.

Communicatieve kenmerken

De communicatieve kenmerken geven u een indruk van het gedrag van uw doelgroep. Deze kenmerken delen we op in 4 categorieën:

Interesses/hobby’s
Wat vindt uw doelgroep leuk om te doen? Gaan ze op zondag een route door de natuur fietsen of wandelen, houden ze van feestjes vieren, sporten ze veel of lezen ze graag een goed boek? Wanneer u de hobby’s van uw doelgroep weet, weet u ook met welke wensen u rekening moet houden.

Mediagebruik

Gebruikt uw doelgroep social media? Facebook, kranten, tijdschriften of LinkdIn? U moet uw doelgroep op de een of andere manier gaan benaderen. Als u uw evenement promoot op social media, maar de doelgroep alleen de krant leest, heeft het niet veel zin.

Taalvaardigheden
Welke taal spreekt uw doelgroep? Spreken ze maar één taal of meerdere? Bij een groot internationaal event heeft u misschien tolken nodig. Wanneer u wat wilt vertellen over een bedrijf of product op het evenement, begrijpt iedereen de jargon?

Koopgedrag
Wat koopt uw doelgroep? En hoe vaak gebruiken ze de dingen die ze kopen? Als u weet dat het grootste deel van uw doelgroep elke week minstens 1 fles wijn kopen, dan is het handig om voor uw evenement ook wijn te halen.