tentenverhuur voor evenementen, werk, opslag en tijdelijke huisvesting
Offerte aanvragen
Ik heb een vraag
Bel mij terug
Email
Facebook
Bericht ons
volgende

Complete Uitleg over Evenementen Verzekeringen

U bent goed voorbereid op een event met de juiste verzekeringen evenementen. Belt die beroemde artiest af of gooit een storm roet in het eten? Verzekeringen evenementen besparen u een financiële kater. Besteed daarom voldoende aandacht aan dit onderdeel.

Verzekering evenement

De kosten van een evenement lopen al snel op. Als organisator is het een financiële ramp als uw event door externe omstandigheden op het laatste moment afgelast moet worden. Gelukkig zijn er tal van evenementen verzekeringen waarmee u zichzelf financieel indekt.

Sommige verzekeringen zijn helaas erg duur. Informeer daarom goed en ga na, voordat u een polis afsluit, of de kosten wel tegen de baten afwegen. Een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar helpt u om de juiste polisen af te sluiten en de risico’s in te dekken die aan uw evenement verbonden zijn.

Een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar bespaart vaak veel geld. Het is daarom handig om een verzekeringsmakelaar in te schakelen. Vraag de verzekeringsdekking van uw leverancier op. Kijk ook of het evenementenbureau wel voldoende verzekerd is.

Sluit een verzekering event zo vroeg mogelijk af. Het beste moment is wanneer u de eerste overeenkomsten ondertekent (bijvoorbeeld voor de locatie of de artiesten). Vanaf dan wordt u immers verantwoordelijk voor bepaalde kosten.

Als u pas op een later tijdstip tekent, u het risico dat er zich bepaalde situaties voordoen die niet meer te verzekeren zijn (zoals een enorme griepepidemie).

Eigen risico

Bij sommige evenementen heeft u een eigen risico. Een eigen risico is het gedeelte van de schade dat niet door de verzekeraar wordt vergoed wordt. U moet dat gedeelte van de schade zelf betalen.

Aansprakelijkheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor schade aan derden die voortvloeit uit uw dadeen. U bent ook aansprakelijk wanneer u bepaalde zaken nalaat te doen of voor schade die het gevolg had van uw onvoorzichtigheid.

U bent daarbij nog aansprakelijk voor de handelingen van uw werknemers en, in de meeste gevallen, ook voor vrijwilligers die u inzet op uw evenement. Voordat u aansprakelijk word gesteld, moet aan 3 eisen voldaan zijn:

 1. er is een fout gemaakt en de verantwoording daarvan ligt bij de organisator
 2. er is schade
 3. de fout is de oorzaak van de schade

Er zijn speciale evenementen verzekeringen. Als u een evenement verzekering afsluit, zorg dan dat er een aansprakelijkheids dekking in het pakket zit. Mogelijk bespaart dat heel wat ellende.

Een evenementen verzekering in het geval van een annulering

Kijk goed of u verzekering event ook uitbetaald bij een annulering. In dat geval is een evenement verzekering namelijk uw redding wanneer u een evenementen moet aflassen, uitstellen of onderbreken. De schadepremie die u uitbetaald krijgt, is afhankelijk van:

 • De dekking
 • Het verzekerde bedrag dat u afgesproken met de verzekeraar heeft

Het is mogelijk om zowel de gemaakte kosten als de gemaakte winst te verzekeren.

Publiek blijft weg

De premie voor deze dekking is afhankelijk van wie de persoon is, zoals wat zijn of haar medische voorgeschiedenis is.

Er is een speciale waarborg voor gedwongen wegblijven van het publiek. Als een deel van het publiek niet komt opdagen, betaald de verzekering uit.

Deze waarborg is het handigste als u een evenement organiseert dat een groot publiek trekt. Samen met de verzekering komt u overeen wat de dekking is en voor welk percentage van het publiek dat niet komt de dekking geldt.

Terrorisme en terrorisme dreiging

Bij een event verzekering is het soms mogelijk om een dekking ‘annulatie wegens daden van terrorisme of terrorisme dreiging’ af te sluiten.

De premie voor deze dekking is afhankelijk van wanneer het evenement plaats vindt, waar het plaats vindt en wie het organiseert.

Gewone annulatie

De dekking voor een gewone annulatie wordt uitgekeerd in alle onvoorziene omstandigheden die geen deel uitmaken van de bovenstaande dekkingen, zoals:

 • Stroomstoringen
 • Epidimiën
 • Nationale rouw
 • Intrekking van eerder verstrekte vergunning door overheden
 • Natuurrampen

Evenement verzekeringen voor zware weersomstandigheden

Vindt uw evenement buiten plaats? Dan is het handig als u een regendekking heeft. Wat hieronder verstaan wordt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Meestal dekt een regendekking onder andere:

 • Storm
 • Hevige regenval
 • Bliksem
 • Hevige winstoten
 • Onweer

Veel verzekeraars betalen alleen als het weer een gevaar kan zijn voor het publiek. Wat regen wordt niet geaccepteerd als geldige reden voor annulatie of uitstel. Voor sommige bepaalde evenementen zijn uitzonderingen mogelijk, maar de premies zijn zeer hoog.

Onbeschikbaarheid van belangrijke personen

Als belangrijke personen niet kunnen komen opdagen, leidt dat soms tot de annulering of het uitstel van een evenement. Niet elke event verzekering dekt dit. Let of de verzekering ook uitbetaald bij non-appearance (zo wordt de onbeschikbaarheid van belangrijke personen genoemd).

Een aantal mogelijkheden waarom belangrijke personen niet komen opdagen zijn:

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Stakingen
 • Overlijden

U kunt ook een polis afsluiten voor onder andere de volgende onmisbare personen:

 • De bedrijfsleider op een bedrijfsfeest
 • De organisator van het evenement
 • De productontwikkelaar bij de lancering van een product
 • Belangrijke sprekers op een congres

Cascodekking

Een cascodekking dekt schade aan uw voertuigen als gevolg van:

 • Ruitbreuk en ruitschade
 • Diefstal
 • Rellen
 • Botsing met loslopende dieren
 • Brand

En:

 • Van de weg of te water raken
 • Vandalisme
 • Overstroming
 • Natuurgeweld en natuurrampen
 • Luchtvaartuigen
 • Slippen, botsen, omslaan en stoten

Verzekering evenementen voor lichamelijke ongevallen

U bent verplicht om voor de arbeidskrachten die u betaalt een verzekering af te sluiten. Het is een probleem wanneer u vrijwilligers inschakelt. Zij lopen het risico om bij een ongeluk zelf voor de kosten te moeten opdraaien. Om dit te vermijden, is het verstandig om een Lichamelijke Ongevallenpolis voor vrijwilligers af te sluiten.

Deze verzekering dekt de verzekerde personen voor:

 • Tijdelijke ongeschiktheid: de verzekerde krijgt een dagvergoeding tijdens de arbeidsongeschiktheid.
 • Blijvende arbeidsongeschiktheid: de verzekering keert in dit geval een bedrag uit, in verhouding met het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Medische kosten: terugbetaling van de ziekhuiskosten, dokterkosten, enzovoort, meestal met een eigen risico van de verzekerde.

Het is mogelijk om de dekking uit te breiden naar de deelnemers van het evenement. De premies daarvoor zijn relatief laag.

Verzekeringen evenement voor transport

Als u zelf het transport beheert, kies dan voor een goederentransportverzekering. Gewone autoverzekeringen die u afsluit voor bedrijfsvoertuigen, dekken vaak alleen het transport naar uw bedrijf naar leveranciers. Ze dekken niet het transport naar de locatie van uw evenement.

Wanneer u kiest om een verzekering voor materiële schade aan goederen regelt. Het transport is vaak meeverzekerd en een aparte dekking is hiervoor niet nodig.

Vergelijking van verschillende evenementenverzekeringen

AON

Dekking: Onkosten, ongevallen & aansprakelijkheid, waardevolle objecten en de extreme weer. De onderdelen zijn allemaal los af te sluiten.

Is er een eigen risico?: Ja, bij de aansprakelijkheidsverzekering is het eigen risico 100 euro. Bij de waardevolle objectendekking is het eigen risico 250 euro.

De Goudse (doorlopende evenementenverzekering)

Dekking: Annulering, ongevallen.

Is er een eigen risico? Nee

Delta Lloyd

Dekking: De basisverzekering is de annuleringsdekking. De verzekering is uit te breiden met de andere dekkingen: aansprakelijkheid, materialen, financiële schade, ongevallen.

Is er een eigen risico?: U kiest zelf uw eigen risico.

Europeesche verzekeringen

Dekking: Annulering, non appereance, regen, aansprakelijkheid, ongevallen, materiaal.

Is er een eigen risico?: 500 euro per gebeurtenis, 125 per gebeurtenis voor zaakschade, 500 eigen risico per gebeurtenis voor schade aan motorvoertuigen.

Interpolis

Dekking: Onkosten, aansprakelijkheid, materiaal, ongevallen, vernieling door bezoekers, financiële schade.

Is er een eigen risico?: Ja, maar dit verschilt per gebeurtenis.

Klap

Dekking: De basisverzekering bestaat uit de onkostendekking. De verzekering is uit te breiden met de andere dekkingen: non appearance, extreem weer, winst, materiaal,  aansprakelijkheid, ongevallen.

Is er een eigen risico?: Niet als u kiest voor de basisverzekering met alleen de onkostendekking. Wel als u de verzekering uitbreidt met een of meerdere dekkingen. Hoeveel eigen risico u heeft, ligt eraan voor welke dekkingen u kiest.

Nationale Nederlanden

Dekking: Aansprakelijkheid, onkosten, ongevallen (alleen in combinatie met een andere dekking), casco, extreem weer. De onderdelen zijn allemaal los af te sluiten.

Is er een eigen risico?: Ja, maar het is per polis verschillend.

Verzekering feest

Stel u organiseert een geweldig feest, maar dan belt de band die zou spelen op het laatste moment af. De leadzanger heeft keelontsteking en is zijn stem kwijt. Erg jammer voor u en uw gasten.

Voor u betekent dat waarschijnlijk ook dat uw feest een stuk minder populair is en dat u veel inkomsten mist. Deze situatie voorkomt u door vooraf een feest verzekering af te sluiten. U krijgt daardoor geld uitbetaald als u door omstandigheden van buitenaf extra kosten heeft of inkomsten misloopt.

Wilt u  voorkomen dat u veel geld kwijt bent als belangrijke personen of artiesten niet komen opdagen? Neem dan een feest verzekering met non-appearance dekking.

Verzekering festival

Er kan heel veel mis gaan voor en tijdens een festival. Daarom is het handig om een festival verzekering af te sluiten. Een festival verzekering dekt allerlei risico’s. Bij de verzekering zit soms een regendekking. De meeste festivals vinden buiten plaats. Er is een speciale verzekering voor extreem weer: de regenverzekering.

Een regenverzekering geeft geen dekking bij een beetje regen, maar alleen bij weersomstandigheden die gevaarlijk zijn voor het publiek, zoals een heftige storm.

Verzekering beurs

Een probleem bij beurs verzekeringen is de aansprakelijkheid. Wie (de standhouder of de organisator) is verantwoordelijk voor wat?

Voor zijn of haar eigen stand heeft de standhouder de verantwoording. Als de standhouder of zijn of haar personeel schade veroorzaakt, is de standhouder daar ook verantwoordelijk voor. Voor al het andere wordt de organisator van het event aansprakelijk gesteld.

Iedereen die op een beurs staat is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. WA is de afkorting van wettelijk aansprakelijkheidverzekering.

Er zijn 2 aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • Voor particulieren
 • Voor bedrijven

Een standhouder moet een beurs verzekering voor bedrijven afsluiten. Een WA-verzekering beschermt de standhouder of één van zijn of haar medewerkers als één van hen materiële schade of letselschade veroorzaakt.

Wat wordt niet vergoedt? Schade:

 • waarbij iemand express wetten van de overheid heeft overtreden
 • die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig
 • aan gehuurde spullen
 • die iemand expres heeft veroorzaakt
 • aan spullen die iemand zelf heeft geleverd

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben een speciale beurs verzekering. De tentoonstellings producten van een standhouder zijn dan verzekerd tijdens het verblijf en tijdens het transport naar en van de beurs.

Begrippenlijst

Aansprakelijkheid

De verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis.

Aanvullend recht

Regelgeving die de verhouding tussen partijen afhandelt als ze niets met elkaar hebben afgesproken.

Annulering

Afzeggen of aflasten

Arbiter

Degene die verzekerd is het niet eens met het schadebedrag dat een expert heeft vastgesteld. Hij of zij mag dan zelf een expert benoemen (een contra-expert). De contra-expert benoemd samen met de eerste expert een derde expert (een arbiter). Als er een verschil is tussen de vastgestelde bedragen van de twee experts beslist de arbiter wat het uiteindelijke schadebedrag.

Assurantiebelasting

Belasting op verzekeringen. De belasting wordt betaald door uw verzekering of via uw adviseur.

Dagwaarde

Als uw schade heeft, bijvoorbeeld aan materiaal, wordt de schadevergoeding op basis van de dagwaarde of de nieuwwaarde. Als het materiaal niet meer nieuw is, trekt de verzekeraar een bepaald bedrag af van de nieuwwaarde. Het bedrag dat overblijft heet dagwaarde.

Dubbele verzekering

Als u meerdere verzekeringen heeft die hetzelfde risico dekken.

Klacht over uw verzekeraar

Bent u ontevreden over uw verzekeraar?  Probeer er dan eerst met uw verzekeraar uit te komen. Als dat lukt, zijn er 2 opties:

 • De klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
 • De klacht aan de rechter voorleggen.

Molest

In een aantal gevallen is het voor verzekeraars niet mogelijk om uit te keren. Molest valt onder deze gevallen. Onder molest valt schade die zijn ontstaan in conflictsituaties. Er zijn 2 vormen van molest:

 • Klein molest: Terrorisme, sabotages, vorderingen, werkstakingen, lock-outs, modelacties, relletjes of opstootjes, vandalisme en acties van de overheid op de gebeurtenissen die hiervoor genoemd worden. De verzekeraars mogen zelfs weten of ze uitkeren bij klein molest.
 • Groot molest: Gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, binnenlandse onlusten, oproer en muiterijen.

Nieuwwaarde

Met de vergoeding die u van de verzekering krijgt, kunt u een nieuw object kopen van dezelfde soort en van dezelfde kwaliteit.

Polis

Het bewijs van de verzekeringsovereenkomst.

Regres

Het schadebedrag wordt betaald door de veroorzaker.

Verzekeringsfraude

Er zijn verschillende vormen van verzekeringsfraude:

 • Meer schade claimen dan dat de schade echt is.
 • Net doen alsof u schade heeft die wel onder de dekking valt
 • Met opzet schade veroorzaken om geld te krijgen
 • Bij het aanvragen of sluiten van een verzekering expres onvolledige of verkeerde informatie verstrekken.